Sloopopvolgingsplan

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw sloopwerkzaamheden? Dan bent u vanaf 5 juni 2018 verplicht om een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan uw vergunningsaanvraag. Het opvolgingsplan vormt een samenvatting van alle stoffen die vrijkomen tijdens de sloopwerkzaamheden. Zo weet u precies waar u aan toe bent en kunt u voorbereidende maatregelen nemen voordat de sloop- en renovatiewerken starten.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Een sloopopvolgingsplan is een upgrade van de sloopinventaris waarbij via een gedetailleerde beschrijving alle stoffen in kaart worden gebracht die bij de sloop vrij kunnen komen, zoals asbesthoudende stoffen. Het plan is verplicht bij omgevingsvergunningaanvragen en moet eveneens worden toegevoegd bij alle aanbestedingsdocumenten.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan nodig?

Een sloopopvolgingsplan dient u te laten opmaken voor alle afbraak- en renovatiewerken én ontmantelingsactiviteiten van een gebouw waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, zoals:

• Niet-residentiële gebouwen waarvan het totale bouwvolume hoger is dan 1.000 m3

• … Lees meer