Tagged: Federatie

Geschiedenis van België

Met de 1e wereldoorlog zal de situatie veranderen. We gaan van een tweetaligheid die net is toegelaten tot een gescheiden eentaligheid.

Tijdens de oorlog is België bijna volledig bezet, met uitzondering van een klein stukje Vlaanderen dat grenst aan Frans Vlaanderen (Duinkerke). Het Belgische leger wordt geleid door een officierskorps van de burgerlijke en aristocratische elite van het land, of het nu Waals of Vlaams is, is Franstalig. En dat, de Vlaamse groep zag het zeer slecht en de omstandigheden van het harde leven van de modder van het front van Vlaanderen. Bovendien wordt deze oorlog gezien als een conflict tussen de Duitstalige Duitstalige Duitstaligen en Vlamingen, tegen de Franstalige Franstalige Franstalige Franstalige Waalse natie. Bovendien ontstond er in bezet Vlaanderen een beweging van samenwerking.

Het Verdrag van Versailles, Wallonië, wordt versterkt door de annexatie van het Franse Malmedy en de annexatie van twee kantons bij de Duitstalige meerderheid Eupen … Lees meer

België

Voor het moment, Gamelin dingen te hebben gepland alles en verwacht 3 mogelijkheden:

1.Duitse aanval op de Maginot-linie: het is zeer goed verdedigd met bijna de helft van de beschikbare krachten (wat veel meer is dan oorspronkelijk gepland waar zijn functie zou moeten zijn om de troepen te redden …. die precies was (zie vorige N°) wat de Duitsers deden met de Siegfried-linie). Bovendien zijn 3 DCr terug in geval en het VIIe Leger Giraud, het enige Franse leger dat volledig gemotoriseerd is, is in hinderlaag achter Sedan in positie om de DCr aan zijn rechterkant in dit geval te versterken, om in België naar links te gaan in het geval nr. 2 dat we later zullen zien.

Achteraf gezien kan men alleen maar getroffen worden door de opmerkelijke positionering van de troepen door Gamelin die, als hij er was opgehouden, een hel van een probleem voor de Duitsers zou … Lees meer