Geschiedenis van België

Met de 1e wereldoorlog zal de situatie veranderen. We gaan van een tweetaligheid die net is toegelaten tot een gescheiden eentaligheid.

Tijdens de oorlog is België bijna volledig bezet, met uitzondering van een klein stukje Vlaanderen dat grenst aan Frans Vlaanderen (Duinkerke). Het Belgische leger wordt geleid door een officierskorps van de burgerlijke en aristocratische elite van het land, of het nu Waals of Vlaams is, is Franstalig. En dat, de Vlaamse groep zag het zeer slecht en de omstandigheden van het harde leven van de modder van het front van Vlaanderen. Bovendien wordt deze oorlog gezien als een conflict tussen de Duitstalige Duitstalige Duitstaligen en Vlamingen, tegen de Franstalige Franstalige Franstalige Franstalige Waalse natie. Bovendien ontstond er in bezet Vlaanderen een beweging van samenwerking.

Het Verdrag van Versailles, Wallonië, wordt versterkt door de annexatie van het Franse Malmedy en de annexatie van twee kantons bij de Duitstalige meerderheid Eupen … Lees meer